Nu (vă mai) plângeți! Nu aveți dreptul! – în atenția mediului de afaceri.

Criza de personal calificat / necalificat, permanent și de toți citată, trebuie frontal abordată de către majoritatea actorilor guvernamentali, economici, școlari și sociali.

Din cel mai recent raport care abordează modificările în structura forței de muncă și indică măsuri proactive de acțiune, extrag câteva pasaje semnificative.

Raportul constată că, pe măsură ce transformările forței de muncă se accelerează, fereastra de oportunitate pentru gestionarea acestei schimbări se închide rapid, iar afacerile, guvernul, dar și lucrătorii trebuie să planifice și să implementeze o nouă viziune pentru piața mondială a muncii.

Crearea unui sistem solid de învățare pe tot parcursul vieții în cadrul companiei, investiția în capitalul uman și colaborarea cu alte părți interesate în strategia forței de muncă ar trebui să fie imperative cheie ale afacerii, critice pentru creșterea pe termen mediu-lung a companiilor, precum și o contribuție importantă pentru societate și pentru stabilitatea socială.

Din ce în ce mai mulți angajatori caută lucrători cu noi abilități pentru a păstra un avantaj competitiv pentru întreprinderile lor și pentru a extinde productivitatea forței de muncă. Factorii de decizie politici sau guvernamentali, școala, administratorii de firme și lucrătorii individuali au multe de câștigat din înțelegerea mai profundă a noii piețe a muncii și pregătirea proactivă pentru schimbările în curs.

Schimbările actuale, în desfășurare, ale forței de muncă vor deplasa unii lucrători, în același timp creând noi oportunități pentru alții. Cu toate acestea, maximizarea câștigurilor și minimizarea pierderilor necesită atenție nu numai din partea factorilor de decizie, dar și răspunsuri coerente din partea companiilor pentru a găsi soluții câștigătoare pentru lucrători.

Companiile vor trebui să urmărească o serie de strategii organizaționale pentru a rămâne competitive în fața cerințelor unei forță de muncă în schimbare rapidă. Pentru a face acest lucru, abilitățile de conducere executivă și funcția de resurse umane vor trebui, de asemenea, să evolueze pentru a conduce cu succes transformarea.

În ceea ce privește abordările probabile față de lucrătorii care se confruntă cu cererea de noi competențe și abilități, companiile evidențiază în mod specific trei strategii viitoare:

  • angajarea de personal permanent care deține deja competențe relevante pentru noile tehnologii;
  • încercarea de a automatiza complet sarcinile de lucru în cauză; și
  • recalificarea angajaților existenți.

Dacă cineva doar are impresia că în 2020 poate activa fără să fie la curent cu studii sau cercetări obiective formulate de către specialiști, vă invit să citiți întregul raport al Forumului Economic Mondial. Dar nu doar o dată, că nu e suficient!

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018

În conținutul său raportul, explicit și detaliat, indică tendințe și formulează recomandări așa încât fiecare business să poată fi pregătit pentru a concura pe o piață economică și a resurselor umane (nu doar locală sau națională) în continuă și crescută competitivitate.

Transpunere

Apreciez pozitiv faptul că la nivelul județului Alba există interes major /aproape prioritar/ din partea conducerii CJ și ISJ pentru a dezvolta și implementa programe care să alinieze și să armonizeze interesele școlii (elevi, părinți, profesori), cu cele ale mediului de afaceri și cu cele ale instituțiilor statului.

În același timp! La dezbaterile județene organizate pe această temă, mediul de afaceri este absent într-un procent de 90% (în raport cu numărul de invitații trimise de către CJ!). Chiar dacă se așteaptă să angajeze personal care deține deja competențe relevante pentru noile tehnologii, mediul de afaceri consideră, probabil, că doar școala este datoare să se actualizeze și să se adapteze pentru a furniza necesarul de forță de muncă optim calificată de care este nevoie.

Experiența, viziunea și punctul de vedere, nevoile exprimate clar, propunerile pe care le poate formula fiecare societate comercială (mică sau mare), intervenția, inițiativa, participarea acestora sunt active într-un proiect universal (vezi încă o dată raportul) în care nimeni nu are voie să-și motiveze absența.

Soluția? O are fiecare.

Așa încât: nu (vă) mai plângeți; … nu aveți dreptul!