Internship pentru angajatori

Internship angajatori, prin programele sale pentru:

 • studenți din facultăți (sau proaspăt absolvenți),
 • industria ospitalității (hoteluri, restaurante, cofetării, patiserii, pizzeri, brutării, baruri),
 • turism (agenții de turism),
 • vânzări (distribuitori),

este o soluție pentru probleme multiple: recrutare, profesionalizare, productivitatea muncii etc). Alegerea acestei opțiuni este avantajoasă atât pentru o firmă, dar și pentru întreaga industrie (din oraș, județ și chiar din țară) în care activează societatea comercială.

Realități ale pieței muncii

 • studenții sau absolvenții de facultate nu și-au corelat cunoștinele teoretice cu activitatea reală a unui loc de muncă;
 • tinerii absolvenți de liceu sau facultate nu se gândesc să aplice la posturi vacante care solicită cunoștințe și abilități speciale;
 • numărul de “specialiști” locali, restrâns numeric pentru fiecare meserie, este disputat de operatorii economici (chiar apar noi unități care caută personal);
 • breasla nu mai este reînnoită cu noi persoane competente – perspectiva îngrijorătoare; ba mai mult, numărul specialiștilor existenți scade prin migrare spre vest;
 • angajatorii sunt puși în situația să angajeze personal complet nepregătit (riscul și efortul de formare este mult prea mare);
 • sistemul educațional formal nu mai generează suficienți tineri calificați. Iar absolvenții liceelor cu profil umanist sau real nu își pot proiecta studiile într-o carieră clară. https://jascop.com/oare-ne-prosteste-scoala/

Valențe

Programele de internship, investite corect, au valențe excelente în:

 • recrutare de personal,
 • formarea profesionistă a tinerilor,
 • ocuparea temporară a locurilor de muncă.

Internship-ul devine astfel un instrument complex care va genera în timp soluții pentru probleme complexe.

Cu cât mai mulți, cu atât mai bine

Efortul unei firme de a recruta personal, de a se preocupa de formarea lui complexă, de a sensibiliza tinerii pentru oportunitățile pe care le oferă posturile vacante este infinit mai mare decât eforturile pe care le depun, împreună, mai multe firme.

Avantaje

 • Înscrierea firmelor pe platforma JASCOP – Internship asigură crearea unui sistem ofertant pentru tineri, de training specializat (teoretico-practic) și oportunități de angajare în oraș / județ / țară.
 • Promovarea programelor de internship organizate de firme se va face centralizat (cu cât mai multe firme înscrise, cu atât mai multe și mai bine țintite vor fi reclamele noastre).
 • Formarea în timp a cât mai mulți profesioniști va crea un fenomen pe care următoarele generații de tineri vor dori să îl urmeze.
 • Deși baza formării unui profesionist este activitatea practică (derulată de fiecare intern la firma cu care a încheiat contract de internship), predarea cunoștințelor teoretice care privesc domeniul (aproximativ 15% din program) este asigurată de JASCOP, care oferă internilor cursuri de specialitate, online.
 • Costurile financiare și de timp (pe care le generează promovarea și recrutarea individuală) sunt reduse până la minim pentru fiecare firmă înscrisă.
 • Odată anunțat un program de internship, site-ul tău va fi promovat automat și vizitat de mai mulți potențiali clienți.

Etape internship angajatori

 1. Înscrie-te în proiectul comun de internship – detalii mai jos.
 2. Fiecare firmă organizează programe de internship, conform legii, asistate și sprijinite total de JASCOP.
 3. Ne adresăm centralizat și unitar celor interesați. Promovarea programelor o realizează JASCOP online (anunțuri Facebook, Google focusate pe tineri, chiar flyere distribuite în licee, universități – în măsura posibilităților), dar și pe platforma de internship și vor conține mesaje care prezintă, în principal, avantajele de care vor beneficia.
 4. O persoană interesată se va înscrie la un program de internship pe platforma JASCOP sau direct la firma organizatoare.
 5. Contractul de internship, planul de pregătire teoretico practic, pregătirea instructorului intern, fișa de internship, fișa de evaluare, certificatul de internship al internului tradus în 5 limbi (engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană), cursurile teoretice cu acces online pentru cursanți, sunt toate realizate de JASCOP și vă sunt puse la dispoziție imediat.
 6. În sarcina firmei Dvs. rămâne primirea internului la muncă, formalitățile de angajare (inclusiv înscrierea contractului în registrul de internship de pe langa ANOFM – formular electronic simplu!), plata indemnizației și încadrarea lui în activități specifice, supravegheate de un instructor (un angajat din firmă).
 7. Între firmele care organizează programele de internship nu există competiție reală. Aspectul este reglementat legislativ. Vă ofer detalii telefonic sau email.

Obiectivele acestui demers

 • Atragerea și formarea de noi profesioniști!
 • Ocuparea posturilor vacante.
 • Dezvoltarea bazei de recrutare.
 • Reconversia profesională specializată a celor interesați.
 • Ameliorarea crizei de personal.

Conform analizelor mele, criza de personal este completată de o criză de competență. Proiectul JASCOP de internship propune măsuri pentru formarea de competențe speciale, fapt care constituie și esența strategiei de comunicare și recrutare.

Acum imaginați-vă: într-un an sau doi, la nivel de oraș, firmele vor fi specializat, fiecare, 1 sau 2 persoane inițiate în fiecare industrie. Așa vom forma o bază nouă de recrutare. Aceasta este o intervenție planificată, fără să mai rămânem pasivi, o investiție minimă pentru a combate și corecta un fenomen îngrijorător care nu a ajuns, încă, la maturitate!

Ce este un internship?

Detalii operaționale

Înscrie societatea în program pentru a putea accesa DETALII OPERAȚIONALE importante.

Detaliile programelor de internship.

Legea internshipului

Parcurge legea internshipului.