Îndemn pentru acțiune adresat mediului economic.

Știre de ultimă oră – Reacție la testele PISA. Academia Română propune revenirea la învățământul clasic: Școala nu trebuie redusă la o instituție de prestări de servicii care livrează ocupanți de locuri de muncă robotizați, limitațiaici.

Informațiile pe care vi le ofer au capacitatea de a crește performanța afacerilor. Prezentarea mea își propune să vă prezinte 3 dovezi obiective (și nu o opinie personală) + alte argumente în sprijinul deciziei de a modifica strategia de RU în domeniul formării profesionale, recrutării și selecției de personal.

Și acest lucru pentru că recrutarea clasică, așa cum am cunoscut-o până în prezent, își manifestă inutilitatea.

Așadar, pentru prima dovadă obiectivă vă propun 3 mărturii:

1. ”Prejudecata împotriva învățământului profesional este distructivă pentru copiii noștri. Aceștia ar trebui să beneficieze de oportunitatea de a fi instruiți în sensul talentelor și aptitudinilor înnăscute, decât să fie condamnați să practice meserii pe care le-ar considera lipsite de importanță”. Tony Wagner, Expert, Universitatea Harvard.

2. ”Multe dintre competențele necesare pe piața globală a secolului 21 sunt competențe tehnice, deprinse în învățământul profesional și tehnic. Lipsa excelenței în aceste domenii e un cost economic”. Mark Phillips, Profesor Emerit, Universitatea de Stat din San Francisco.

3. ”Companiile care participă la schema de învățământ profesional dual consideră educația profesională cea mai bună formă de recrutare a personalului”. Ministerul Federal pentru Educație și Cercetare, Germania

Cel de-al doilea argument obiectiv.

Indexul European pentru competențe profesionale clasifică statele europene în raport cu un punctaj obținut în urma unei evaluării. România ocupă poziția 24 din 28. Valoarea de 32 puncte este obținută prin medierea a trei indicatori:
1. Dezvoltarea competențelor respectiv activitățile de instruire și educație ale țării și rezultatele imediate ale acestui sistem în ceea ce privește competențele dezvoltate și atinse – suntem pe ultimul loc!.
2. Activarea competențelor include indicatori ai tranziției de la educație la muncă – antepenultimul loc.
3. Potrivirea competențelor reprezintă gradul de utilizare cu succes a competențelor sau măsura în care abilitățile sunt utilizate eficient pe piața muncii – ocupăm un loc pe la mijlocul clasamentului.

Îngrijorător este faptul că pentru subcriteriul (citire, matematică și știință) scorul pe care l-a obținut România este 0 (zero). Acesta este similar, dacă nu identic, cu scorul PISA (programul internațional pentru evaluarea elevilor).

Cel de-al treilea argument obiectiv. Într-un raport de 160 de pagini care avansează estimări cu privire la viitorul locurilor de muncă, Forumul Economic Mondial nu doar analizează statusul și estimează modificările în evoluția joburilor și în structura forței de muncă, ci mai ales formulează recomandări adresate companiilor în anticiparea strategiilor și adoptarea măsurilor pe care acestea să le urmeze.

Din conținutul raportului am extras 2 idei asupra cărora se insistă și pe care le consider foarte valoroase:
1. Factorul determinant care beneficiază de prima considerație în decizia privind evoluția și succesul afacerii este Disponibilitatea talentelor – a nu se confunda cu disponibilitatea forței de muncă.

2. Raportul încurajează întreprinderile:
– să adopte, fără întârziere, măsuri de recalificare și supracalificare a angajaților,
– să joace un rol activ în sprijinirea forței de muncă,
– să participe la crearea unui sistem solid de învățare,
– să investească în capitalul uman,
– să colaboreze cu alte părți.

Spuneam la început că recrutarea clasică își manifestă ineficiența. Încărcăm mediul online și presa scrisă cu multiple anunțuri de angajare, suntem perseverenți, deși constatăm utilitatea redusă a metodei și amenințarea afacerilor.

Opiniile și recomandările experților, dar și modelele funcționale adoptate de companii multinaționale și chiar de unele antreprenoriale din județ ne încurajează să adoptăm strategii noi.

Mai ales în contextul în care avem în județ o piață potențială a muncii formată anual din 3200 de persoane. Sunt elevii clasei a VIII-a care pot fi sprijiniți printr-un proiect inițiat de CJ Alba. O echipă formată din reprezentanți ai CJ, ISJ și operatori economici desfășoară activități de consiliere și orientare a părinților privind cariera viitorilor profesioniști.

Cunoașterea celor mai sus prezentate reprezintă cel mai bun argument care ne obligă la asumarea unor responsabilități extinse, complexe, care vizează sănătatea socială din perspectivă educațională.

Transavia a devenit membru al echipei în acest demers atât de important pentru securizarea afacerii și îmbunătățirea mediului județean de business. Proiectul de susținere a învățământului profesional și liceal tehnic județean se derulează având ca reprezentativ enunțul: cum să transformi un copil într-un om de succes!.

Contribuția celor mai experimentați exponenți ai mediului economic, implicarea CJ și ISJ, dar și cunoștințele pe care noi le-am acumulat în activitățile de până acum, ne oferă suficiente motive și încurajări să ne îndreptăm atenția spre elevii de clasa a VIII-a, aceștia reprezentând cea mai valoroasă sursă de recrutare și formare.

Deși suntem tentați să atribuim învățarea profesionistă a tinerilor ministerului de resort prin structurile județene, contextul actual și prefigurarea schimbărilor demult anticipate, ne obligă să adoptăm măsuri de intervenție care reprezintă imperative cheie ale afacerii, critice pentru creșterea pe termen mediu-lung a companiilor, precum și o dovadă generoasă de responsabilitate socială.

Eu știu că modelul consacrat de învățământ profesional dual este necunoscut multor operatori economici și cu siguranță dificil de implementat. Însă această obiecție este ușor de depășit datorită multiplelor măsuri / decizii de acțiune dintre care puteți alege.
1. Înscrieți-vă în proiect. Fiți activi.
2. Primiți copii în practică.
3. Deveniți parteneri ai școlii.
4. Oferiți suport copiilor.
5. Poiectați eforturile școlare în obținerea beneficiilor oferite de carieră.
6. Prezentați atribuții specifice meseriilor.
7. Încurajați părinții.

Pentru că planul de acțiuni al proiectului CJ cuprinde:
1. Măsuri adoptate pentru identificarea elevilor cu risc crescut pentru abandon școlar.
2. Orientarea personalizată a elevilor în carieră.
3. Implicarea comunității – crearea unui mediu primitor și inclusiv. Este suficient să participați o dată la o întâlnire cu părinții ca să înțelegeți nevoile reale ale familiei și, de asemenea, să înțelegeți că implicarea în proiect nu vă solicită, obligatoriu, adaptări costisitoare în organizația voastră.
4. Suport pentru profesori și maiștri.
5. Activități de promovare a partenteriatului dintre familie – școală – mediul economic.
6. Dotare ateliere școlare.

A fost impresionant pentru mine să constat că problemele cu care se confruntă familia tradițională au soluții în posibilitățile reale de intervenție ale mediului de afaceri. Invit mediul economic județean să se alăture proiectului de susținere a învățământului performant în domeniul tehnic și să contribuie la profesionalizare generațiilor de elevi, având ca suport interesul și intenția noastră comună.

Vă rog să îmi solicitați înscrierea în grupul închis facebook – PARTENERUL TAU PROFESIONAL, locul în care să discutăm măsuri și planuri comune. Aici.

De asemenea, aveți disponibilă pagina de facebook PARTENERUL TAU PROFESIONAL în care puteți publica articole referitoare la locul de muncă specificul meseriilor etc.