Ce este un internship?

“Ce este un internship” – Situația ideală

“Ce este un internship” descrie succint cadrul în care orice persoană se poate forma într-un mod profesionist, sprijinind în același timp eforturile operaționale ale firmei angajatoare.

Ar fi ideal să angajați personal cu experiență care necesită foarte puțină instruire. Dar această situație este în conflict cu realitatea. Cum pot firmele să răspundă nevoilor de astăzi din domeniul resurselor umane și să pregătească forță de muncă instruită corespunzător? O soluție este dezvoltarea unor programe de internship de calitate.

JASCOP lansează platforma comună de internship și oferă medierea între mediul de afaceri și piața muncii, oferind consultanță, documentații și soluții pentru succesul programelor de internship.

Invatare muncind in meserie

Ce este un internship?

Un internship este o activitate de lucru în producție sau servicii, atent monitorizată de către un angajat desemnat din firmă (instructor), în care un student (intern), angajat pe baza unui contract de internship, are obiective de învățare și formare conforme cu programul firmei angajatoare.

Cu alte cuvinte, o firmă organizează un program de internship cu o anumită tematică (ex. ospătar), promovează programul și, prin platforma JASCOP, recrutează tineri sau persoane interesate pentru a fi angajate cu contract de internship. Contractul presupune ca internul să lucreze efectiv, învățând în același timp, iar firma transmite internului caracteristicile meseriei (teoretice și practice), prin angajații existenți.

Mai scurt, internship-ul este un sistem de învățare supravegheată, prin practică la locul de muncă (muncind efectiv).

Beneficiile reciproce sunt cele care investesc programele de internship cu o valoare ridicată și cu potențial de interes mare din partea celor vizați.

Caracteristicile internship-ului includ:
– Durata unui program poate fi de la o lună la doi ani, dar o experiență tipică durează de obicei de la trei la șase luni.
– În general, internship-ul este o experiență unică.
– Poate fi part-time sau full-time.
– Activitatea este plătită.
– Internship-ul poate face parte dintr-un program educațional național (formal), sau poate face parte dintr-un plan de învățare organizat de o firmă, pentru diferite meserii.
– Un element important care distinge un internship de un loc de muncă pe termen scurt este acela că internship-ul se bazează pe un “program de învățare” monitorizat.
– Programele promovează dezvoltarea carierei și / sau dezvoltarea personală.

În final, firma produce un absolvent inițiat în meserie, un viitor profesionist, care a lucrat practic și care poate fi angajat permanent.

Certificatul de internship pe care îl primește internul pe baza evaluării atestă cunoștințele și abilitățile dobândite. Acesta nu este un document de calificare, dar este un document valoros pentru lansarea în carieră a oricărui tânăr ambițios sau a unei persoane care dorește să își schimbe cariera.

NOTĂ

JASCOP oferă companiilor întreaga asistență pentru organizarea, lansarea și desfășurarea unui program de internship: documente conform legii, instruirea personalului, instruirea teoretică a angajaților cu contract de internship prin cursuri online puse la dispoziția acestora, conform programelor de internship pe meserii.